bank transfer

Chuyển khoản ngân hàng

Số tài khoản: 1903 4060 371 019

Ngân hàng: Techcombank

Tên tài khoản: TRAN CONG NHO

momo

Chuyển khoản ví MoMo

Số ví MoMo: 035 321 1694

Mời bạn bấm vào đây để tải ảnh hóa đơn lên! Bạn có thể tải lên tối đa 3 ảnh.
(Hệ thống sẽ xử lý và xét duyệt trong vài giây)
image removebg preview (4)

Tổng đài chăm sóc khách hàng
035 321 1694

Hướng dẫn thanh toán bằng Paypal/Visa:
1. Bạn chọn gói muốn đăng ký
2. Nếu bạn có tài khoản Paypal thì hãy đăng nhập paypal hoặc nếu không có tài khoản paypal hãy chọn "Pay with Debit or Credit Card"